Η αναγκαιότητα για ολοκληρωμένη διαχείριση στην γεωργική παραγωγή

Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιεργειών είναι μια πολιτική που στοχεύει στο να παράσχει τη βάση για αποτελεσματική και κερδοφόρα παραγωγή που να είναι οικονομικά βιώσιμη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη. Είναι ο τρόπος διαχείρισης της καλλιέργειας που στοχεύει στην παραγωγή υψηλής ποιότητας γεωργικών προϊόντων χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες εισροές ούτως ώστε να υπάρχει οικονομικό όφελος για τον παραγωγό και μειωμένη επιβάρυνση του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Ενσωματώνει ωφέλιμες φυσικές διαδικασίες σε σύγχρονες γεωργικές πρακτικές με τη χρήση προχωρημένης τεχνολογίας και σκοπεύει στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών κινδύνων.

Η πιστοποίηση του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που εφαρμόζεται αποτελεί διαβεβαίωση προς τους πελάτες που αγοράζουν το προϊόν ότι τα προϊόντα είναι ασφαλή και αποτελεί εγγύηση ότι εφαρμόζεται η σχετική νομοθεσία που αφορά στην παραγωγή των προϊόντων αυτών ενώ παράλληλα προσφέρει στην επιχείρηση πολλαπλά οφέλη όπως:

  • Παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας
  • Μεγιστοποίηση οικονομικού οφέλους λόγω μείωσης εισροών ή/και επίτευξης καλύτερων αποδόσεων
  • Μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος
  • Μείωση της επιβάρυνσης της ανθρωπινής υγειάς, του παραγωγού αλλά και του καταναλωτή του προϊόντος

Η σταδιακή υποβάθμιση του περιβάλλοντος αλλά και οι αυξανόμενες απαιτήσεις για την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων οδήγησαν στην αναγκαιότητα εφαρμογής Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή. Επιπρόσθετα το καταναλωτικό κοινό των αγροτικών προϊόντων με το πέρας των ετών έχει θέσει πολύ υψηλά τον πήχη όσων αφορά την ποιότητα αυτών. Πλέον είναι πολύ υψηλά στα κριτήρια επιλογής του καταναλωτή ενός προϊόντος, εάν αυτό είναι πιστοποιημένο ή όχι. Ένα πιστοποιημένο προϊόν ελαχιστοποιεί στα μάτια του καταναλωτή την πιθανότητα επιβάρυνσης της υγείας του.

Η εφαρμογή της νέας Κ.Α.Π (2023-2027) στοχεύει σε μια έξυπνη και ανθεκτική γεωργία. Κεντρικός πυλώνας της νέας Κ.Α.Π. θα είναι η ενίσχυση της μέριμνας για το περιβάλλον και το κλίμα. Οι πρακτικές και οι χειρισμοί οι οποίοι προβλέπονται σε ένα Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την προστασία του Περιβάλλοντος, συνεπώς η εφαρμογή ΣΟΔ σε μια καλλιέργεια θα είναι σε κοινή πλεύση με την στόχευση της νέας Κ.Α.Π.

Η απαίτηση του καταναλωτή για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και για την παραγωγή ασφαλών γεωργικών προϊόντων, αποτελεί μοχλό πίεσης για την παραγωγή υψηλής ασφάλειας τροφίμων. Αποτέλεσμα αυτής της πίεσης είναι η εφαρμογή Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

You May Also Like…

Ζωή χωρίς την μέλισσα;

Ζωή χωρίς την μέλισσα;

Η σπουδαιότητα και η συμβολή της μέλισσας για την ύπαρξη και την συνέχιση της ζωής στον πλανήτη ήταν γνωστή από την...

Η ελληνική ελιά

Η ελληνική ελιά

Ο κλάδος της επιτραπέζιας ελιάς στην Ελλάδα Ο κλάδος παραγωγής της ελληνικής επιτραπέζιας ελιάς είναι από τους πλέον...

Οι ποιότητες

Οι ποιότητες

Παραγωγική Διαδικασία Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν την Ποιότητα του Ελαιολάδου Το πρώτο...