Καλλιεργούμε το μέλλον της αγροτικής βιομηχανίας

Η foodstandard εστιάζει στην παροχή υπηρεσιών στον ευρύτερο αγροτικό και αγροδιατροφικό κλάδο με αξία και αφοσίωση.

Ποιοί είμαστε

Ανακαλύψτε τη foodstandard

Tαυτιζόμαστε με τους στόχους των εταίρων της ελληνικής αγροδιατροφικής αλυσίδας.

Η foodstandard στην 20ετή της πορεία εστιάζει στην παροχή υπηρεσιών στον ευρύτερο αγροτικό και αγροδιατροφικό κλάδο με αξία και αφοσίωση. Με ολιστική προσέγγιση, ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εμπλεκομένων φορέων από την παραγωγή μέχρι την αγορά, από τον πρωτογενή τομέα (αγρότες, οργανώσεις παραγωγών, παραγωγικές ΜΜΕ, συνεταιρισμοί), έως τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο χώρο των τροφίμων.

H Εταιρεία είναι προσανατολισμένη στις λύσεις συνδυάζοντας τη βαθιά γνώση του αντικειμένου και του κλάδου με τα δεδομένα που θέτουν οι διεθνείς τάσεις στην αγορά, ώστε να καταλήξει στην αποτελεσματικότερη πρόταση που ανταποκρίνεται στις μοναδικές ανάγκες κάθε πελάτη ή κάθε Έργου.

Μπαίνοντας στην τρίτη δεκαετία της επιχειρηματικής λειτουργίας της η foodstandard αναρωτιέται…

Πώς διευθύνουμε ένα προσανατολισμένο ανθρώπινο δυναμικό?

Πώς μετασχηματίζουμε τον τρόπο λειτουργίας μας ώστε να ευτυχίσουμε?

Ποιός είναι ο σκοπός του σκοπού μας?

…και απαντά καινοτομώντας

η εταιρεία προσπαθεί να βρει τον σκοπό της ανάμεσα στους key stakeholders της αγοράς που υπηρετεί, συνυπολογίζοντας τις συνιστώσες του business:

Μarketing way of sales, κερδισμένοι πελάτες και πελατειακή πιστότητα.

Νέο HR concept για να γίνει η εταιρεία ελκυστική για το προσωπικό της.

Νέο concept κυβερνησιμότητας από τη διοίκηση με μετρήσιμους δείκτες συνυπολογίζοντας τη θεώρηση ΕSG.

Νέα financial issues για τη μείωση των risks και την ορθολογική διαχείριση των πόρων.

Οι υπηρεσίες μας

Τι κάνουμε για τους

παραγωγούς & τις επιχειρήσεις τροφίμων

Στη foodstandard δουλεύουμε με γνώμονα τις ανάγκες των παραγωγών και των επιχειρήσεων, αλλά και των απαιτήσεων και δεδομένων που θέτουν οι διεθνείς τάσεις στην αγορά.

 

Sur mesure

Η προσέγγιση της foodstandard

Βοηθάμε τις συνεταιριστικές και ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και τις οργανώσεις παραγωγών να εντοπίσουν και να διατυπώσουν επακριβώς τους επιχειρηματικούς τους στόχους βάσει στρατηγικού σχεδιασμού με στόχο πάντα την ανάπτυξη.

Αναλαμβάνουμε όλα τα επόμενα βήματα από την κατάστρωση του business plan και την κατάθεση της μελέτης προς αξιολόγηση μέχρι τη διαχείριση του έργου.

e-farmer

Η εφαρμογή της foodstandard

Η πρώτη εφαρμογή που παρέχει αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο μεταξύ γεωπόνων, παραγωγών, εκτιμητών κ.λπ., μέσω χρήσης κινητών.

Highlights – Olive Oil Battles

OLIVE OIL
BATTLES
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1

OLIVE OIL BATTLES ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 2 – ΛΑΚΩΝΙΑ

 OLIVE OIL BATTLES ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 3 – ΜΕΣΣΗΝΙΑ

OLIVE OIL BATTLES ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 4 – ΚΡΗΤΗ

OLIVE OIL BATTLES ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 5 – YIAYIA NITSA

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ

Ευφυής Ψηφιακός Αγρότης

Ο “Ευφυής Ψηφιακός Αγρότης” με ακρωνύμιο IDF και κωδικό ΠΣΚΕ Τ1ΕΔΚ-04111, αποτελεί έργο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας “Ερευνώ- Δημιουργώ- Καινοτομώ” του επιχειρησιακού προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” ( ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 για τον Α΄ Κύκλο.

Αντικείμενο του έργου ΕΥΦΥΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ (IDF) είναι η δημιουργία μιας εφαρμογής διαθέσιμης σε smartphone και tablet, μέσω της οποίας θα καταγράφονται και θα αναλύονται δεδομένα μεγάλου όγκου αναφορικά με τη διαχείριση της καλλιέργειας της ελιάς και η οποία θα ενσωματώνει πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών, εργαλεία περιβαλλοντικής αξιολόγησης και πρακτικές γεωργίας ακριβείας.

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ

Quality 4 Kalamon

Το έργο με τίτλο “Βελτίωση της ποιότητας των συγκομισμένων ελαιοκάρπων ‘Καλαμών’ με προσυλλεκτικούς χειρισμούς στοχευμένους στην πρωίμιση, την παρεμπόδιση της μείωσης της συνεκτικότητας του καρπού και την εμφάνιση ασθενειών, και επίδραση αυτών στην ποιότητα και διατροφική αξία του επεξεργασμένου τελικού προϊόντος” αποτελεί έργο  στα πλαίσια της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας “Ερευνώ – Δημιουργώ- Καινοτομώ Β’ΚΥΚΛΟΣ” του επιχειρησιακού προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” με τη συγχρηματοδότηση από Εθνικούς (ΕΠΑνΕΚ-ΕΣΠΑ 2014-2020) και Κοινοτικούς πόρους (Ευρωπαϊκή Ένωση- Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). Συμμετέχοντες φορείς είναι η εταιρεία FOODSTANDARD α.ε. και ο ΑΣ «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», με υπεργολάβους το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Το “Quality4Kalamon” φιλοδοξεί μέσα από μια σειρά ψεκασμών με καινοτόμα διαφυλλικά σκευάσματα να βελτιώσει την ποιότητα του τελικού προϊόντος και παράλληλα να μειώσει το ποσοστό μη αποδεκτού προϊόντος. Ειδικότερα, αναμένουμε πρωίμιση των καρπών, ταυτόχρονη ωρίμανση του μεγαλύτερου μέρους του φορτίου των δένδρων, παρεμπόδιση της μείωσης της συνεκτικότητας του συγκομιζόμενου καρπού χωρίς μείωση του μεγέθους του και μείωση της εμφάνισης ασθενειών στο νωπό καρπό με άμεσο αντίκτυπο στη βελτίωση της ποιότητας του τελικού προϊόντος της ελιάς “Καλαμών”.

Είμαστε δίπλα σας

 

H foodstandard αναπτύσεται συνεχώς στον ελληνικό χώρο μέσω λειτουργίας των υποκαταστημάτων της αλλά και μέσω επιλεγμένων εταιρειών και γραφείων συνεργατών της.

Το δίκτυο μας διατρέχεται από τις ίδιες αξίες και αρχές που μας συνοδεύουν τα 20+ χρόνια της παρουσίας μας στην ελληνική αγορά.

 

Γραμμή τεχνικής υποστήριξης – 800 4000 030

Υποκαταστήματα

Καλαμάτα

Μαρία Μπασακάρη 10 & Αριστείδου, 24100

Λακωνία

8ο χλμ. Μολάων – Μονεμβασιάς, 23052

Κιάτο

Εθνικής Αντιστάσεως 31-33, 20200

Καβάλα

Δεληκάρη 13, Χρυσούπολη, 64200

Έβρος

Επί αγροτεμαχίου, 68010 Μεταξάδων – Ελαφοχωρίου

Συνεργαζόμενα Γραφεία

Πάτρα

Ανθείας 38 (Πατρών – Πύργου), 26332

Πύργος

Τάκη Πετροπούλου & Κόκκινου 8, 27131

Αγρίνιο

Παλαμά Κωστή 20,
30100

Λαμία

1ο χλμ Νέο Λαμίας-Αθηνών, 35100

Λιβαδειά

Σοφοκλέους 16,
32131