Υπηρεσίες

Από την ίδρυσή μας μέχρι σήμερα, διακρινόμαστε για την ποιότητα των υπηρεσιών και της τεχνογνωσίας μας σύμφωνα με τα επίσημα πρότυπα.

Τι κάνουμε για τους
παραγωγούς και τις επιχειρήσεις τροφίμων

Στη foodstandard δουλεύουμε με γνώμονα τις ανάγκες των παραγωγών και των επιχειρήσεων, αλλά και των απαιτήσεων και δεδομένων που θέτουν οι διεθνείς τάσεις στην αγορά.

Υπηρεσίες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τροφίμων (ΜμΕ)

Οργάνωση και έλεγχο των προμηθευτών των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομικής υποστήριξης & Mentoring

Καινοτομίες

Προώθηση & Marketing

Υπηρεσίες στους αγρότες/κτηνοτρόφους

Πιστοποιημένα συστήματα ποιότητας

Διασύνδεση με τις ΜΜΕ

Συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση

Καινοτομίες - Επιχειρηματικότητα