Ποιοί είμαστε

Η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών στον ευρύτερο αγροτικό και αγροδιατροφικό κλάδο.

Η εταιρεία

Γνωρίστε τη foodstandard

Η foodstandard είναι αμιγώς εταιρεία παροχής υπηρεσιών στον ευρύτερο αγροτικό και αγροδιατροφικό κλάδο. Με ολιστική προσέγγιση, ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των εμπλεκομένων φορέων από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση, από τον πρωτογενή τομέα (αγρότες, οργανώσεις παραγωγών, παραγωγικές ΜΜΕ, συνεταιρισμοί), έως τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο χώρο των τροφίμων, στοχεύοντας στην προσωπική ικανοποίηση του κάθε καταναλωτή ξεχωριστά.

 

Από την ίδρυσή μας το 2002 μέχρι σήμερα, συνεργαζόμαστε σε ετήσια βάση με περισσότερους από 3.000 παραγωγούς και 100 ιδιωτικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις παρέχοντας υπηρεσίες που περιλαμβάνουν: συμβουλές στρατηγικής, εφαρμογή συστημάτων ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων, υπηρεσίες διαχειριστικής υποστήριξης, ψηφιακές εφαρμογές παρακολούθησης της παραγωγής, τεχνικές μελέτες για επενδυτικά και άλλα εθνικά και κοινοτικά προγράμματα, business plans, marketing, branding και επικοινωνία.

 

H εταιρεία μας είναι προσανατολισμένη στις λύσεις συνδυάζοντας τη βαθιά γνώση του αντικειμένου και του κλάδου με τα δεδομένα που θέτουν οι διεθνείς τάσεις στην αγορά, ώστε να καταλήξουμε στην αποτελεσματικότερη πρόταση που ανταποκρίνεται στις μοναδικές ανάγκες κάθε πελάτη μας και κάθε έργου.

 

Αξιοποιώντας την ευέλικτη και πολυεπίπεδη διάρθρωση της foodstandard, κάθε στέλεχος προσφέρει την εξειδικευμένη γνώση του, ανάλογα με το στάδιο υλοποίησης του έργου και πάντα με γνώμονα τον πελάτη και την επίτευξη των επιχειρηματικών του σχεδίων.

Η Ομάδα μας

Έμπειρη και εξειδικευμένη ομάδα

Τα εξειδικευμένα στελέχη της foodstandard διαθέτουν εκτεταμμένη με μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων. Αξιοποιώντας την ευέλικτη, πολυεπίπεδη διάρθρωση της εταιρείας, κάθε στέλεχος προσφέρει στους πελάτες την τεχνογνωσία του σε κάθε στάδιο του έργου βοηθώντας τους να υλοποιήσουν επιτυχώς τα επιχειρηματικά τους σχέδια και να κάνουν το όραμά τους πράξη.

Οι άνθρωποί μας μαζί με ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών και επιστημόνων σε όλη τη χώρα, παρακολουθούν την επικαιρότητα, γνωρίζουν άριστα το περιβάλλον και τις ανάγκες του κλάδου και είναι σε θέση να προσφέρουν την κατάλληλη λύση ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε έργου και πελάτη.

Στέλιος Δρυς

Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος

Ελίνα Βιδάλη

Γεωπόνος MSc  ∆ιευθύντρια Business Unit

Ελένη Μαγκλάρα

Γεωπόνος MSc  ∆ιευθύντρια Επενδυτικών Προγραµµάτων

Αλέξανδρος Ασσαριωτάκης

Γεωπόνος MSc    ∆ιεύθυνση Business Unit

Η νέα οργανωτική δομή της foodstandard