Η αναγκαιότητα για ολοκληρωμένη διαχείριση στην γεωργική παραγωγή

Η αναγκαιότητα για ολοκληρωμένη διαχείριση στην γεωργική παραγωγή

Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιεργειών είναι μια πολιτική που στοχεύει στο να παράσχει τη βάση για αποτελεσματική και κερδοφόρα παραγωγή που να είναι οικονομικά βιώσιμη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη. Είναι ο τρόπος διαχείρισης της καλλιέργειας που στοχεύει στην παραγωγή...