Ερευνητικά Έργα

 Ενεργά εθνικά και κοινοτικά προγράμματα με στόχο την ανάπτυξη του ελληνικού αγροδιατροφικού κλάδου.

Ευφυής Ψηφιακός Αγρότης

Ο “Ευφυής Ψηφιακός Αγρότης” με ακρωνύμιο IDF και κωδικό ΠΣΚΕ Τ1ΕΔΚ-04111, αποτελεί έργο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας “Ερευνώ- Δημιουργώ- Καινοτομώ” του επιχειρησιακού προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” ( ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 για τον Α΄ Κύκλο.

Μικροί Θησαυροί της Ευρώπης

Το εγκεκριμένο πρόγραμμα της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ, Small Treasures from Europe (αρ. αναφοράς 874714) έχει ως κύριο σκοπό την προώθηση των Ελληνικών συνεταιριστικών προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ με τη μορφή “καλαθιού προϊόντων”, σε απλό πρόγραμμα καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Ελλήνων καταναλωτών σχετικά με τα προιόντα ελληνικής προέλευσης.

Low Salt Olives

Το έργο με τίτλο «Παραγωγή νέου προϊόντος φυσικής μαύρης ελιάς ποικιλίας Καλαμών μειωμένης αλατότητας», με ακρωνύμιο LowSaltOlives, φιλοδοξεί στη δημιουργία ενός προϊόντος με την μερική υποκατάσταση του αλατιού με άλλα χλωριούχα άλατα με σκοπό τη δημιουργία ενός τελικού προϊόντος μειωμένης αλατοπεριεκτικότητας.

Probiotic Olives

Το έργο με τίτλο «Ζύμωση Επιτραπέζιας Ελιάς ποικιλίας Καλαμών με χρήση Προβιοτικών ως Καλλιέργεια Εκκίνησης» ProbioticOlives, φιλοδοξεί στην τροποποίηση της υπάρχουσας διαδικασίας παραγωγής που εφαρμόζεται σήμερα στη φυσική μαύρη ελιά, με την προσθήκη προβιοτικών καλλιεργειών εκκίνησης κατά τη ζύμωση, με ιδιαίτερο στόχο την ποικιλία Καλαμών.

Engraved Peach

Σκοπός του έργου, μέσω της πρακτικής της εγχάραξης, είναι η παροχή προστιθέμενης αξίας στο ροδάκινο υπό τη μορφή της κομπόστας με άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση των οικονομικών απολαβών της εταιρείας, συνεισφέροντας παράλληλα στην ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας κομπόστας ροδάκινου. 

Quality 4 Kalamon

Το έργο με τίτλο “Βελτίωση της ποιότητας των συγκομισμένων ελαιοκάρπων ‘Καλαμών’ με προσυλλεκτικούς χειρισμούς στοχευμένους στην πρωίμιση, την παρεμπόδιση της μείωσης της συνεκτικότητας του καρπού και την εμφάνιση ασθενειών, και επίδραση αυτών στην ποιότητα και διατροφική αξία του επεξεργασμένου τελικού προϊόντος” θα συμβάλλει, μέσω μιας σειράς πρακτικών και χειρισμών, στην ανάπτυξη καινοτόμων διαφυλλικών σκευασμάτων με σκοπό την ταυτόχρονη ωρίμανση, την αύξηση της συνεκτικότητας και την παρεμπόδιση εμφάνισης ασθενειών  των ελαιόκαρπων της ποικιλίας Καλαμών.

Quisque aliquet velit sit amet

Morbi tortor nibh fringilla

Curabitur non bibendum ligula

In non pulvinar purus curabitur