Οι ποικιλίες

Η ελαιοκαλλιέργεια στην Ελλάδα Η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και δυναμικότερους κλάδους της αγροτικής οικονομίας της Ελλάδας αφού με αυτήν δραστηριοποιούνται (κατά κύρια ή συμπληρωματική απασχόληση) περισσότερες από...

Το ελληνικό ελαιόλαδο

Ο κλάδος της παραγωγής ελαιολάδου Ανά την Ελλάδα Ο κλάδος παραγωγής του ελαιολάδου είναι από τους πλέον δυναμικούς της ελληνικής οικονομίας και ένας από τους ελάχιστους που στην περίοδο κρίσης διατηρεί τα μεγέθη του με σημαντικές εξαγωγικές δυνατότητες. Το θεσμικό...