Νέοι Αγρότες 2023-2024

Έως το τέλος του χρόνου προγραµµατίζεται να ανοίξει πρόσκληση Νέων Αγροτών. Μια ενθαρρυντική εξέλιξη για τους Νέους Αγρότες προέρχεται από την επίσημη ανακοίνωση ότι αναμένεται να υπάρξουν περίπου 6.500 διαθέσιμες θέσεις για το πρόγραμμα “Νέοι Αγρότες”. Η επανεπένδυση στη γεωργία προέρχεται από το στρατηγικό σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και την πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η προδημοσίευση του προγράμματος αναμένεται τον Νοέμβριο του 2023.

Σύνοψη
Το πρόγραμμα “Νέοι Αγρότες” αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες για νέους που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στον γεωργικό τομέα το 2024. Με στόχο να ενθαρρύνει τη νεολαία να ασχοληθεί με τη γεωργία, το πρόγραμμα προσφέρει επιδοτήσεις που μπορούν να φτάσουν έως και 42.500€.

 Ας εξετάσουμε αναλυτικά τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις αυτών των ευκαιριών.

 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Το πρόγραμμα προβλέπει περίπου 6.500 διαθέσιμες θέσεις για νέους αγρότες το 2024. Επιτρέπει στους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν νέες αγροτικές επιχειρήσεις ή να διευρύνουν τις υφιστάμενες. Για να είναι επιλέξιμοι, οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι κάτω από 41 ετών και να έχουν ασχοληθεί με γεωργικές δραστηριότητες για λιγότερο από 24 μήνες πριν υποβάλουν αίτηση.

Προϋπολογισμός
Το πρόγραμμα προσφέρει γενναιόδωρες επιδοτήσεις που εξαρτώνται από τον τύπο της γεωργικής δραστηριότητας. Οι επιδοτήσεις μπορούν να φτάσουν έως €30.000 για τη φυτική παραγωγή, €40.000 για την κτηνοτροφία και μπορούν να αυξηθούν κατά €2.500 για αγροτικές περιοχές σε ορεινές και ανεπτυγμένες περιοχές. Να σημειωθεί, ότι η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την ένταξη του νέου γεωργού και αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής ενίσχυσης και το υπολειπόμενο 30% με την ολοκλήρωση του επιχειρησιακού του σχεδίου.

 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Σημαντικό κομμάτι του προγράμματος αποτελούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι συμμετέχοντες αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να γίνουν επιχειρηματίες στον τομέα της γεωργίας. Τα προγράμματα καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως οικονομική διαχείριση, χρήση νέων τεχνολογιών, βέλτιστες γεωργικές πρακτικές, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, εμπορία και επεξεργασία γεωργικών προϊόντων.

 

Οι νέοι αγρότες έχουν τώρα την ευκαιρία να συμβάλουν στην ανάπτυξη του γεωργικού τομέα της χώρας. Με επιδοτήσεις που φτάνουν τα €42.500 και εκπαιδευτικά προγράμματα, το πρόγραμμα “Νέοι Αγρότες” δημιουργεί ελκυστικές ευκαιρίες για νέους που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη γεωργία και να διαδραματίσουν έναν σημαντικό ρόλο στη γεωργική κοινότητά μας.

You May Also Like…